(مشخصات سیستم اپراتورخودکارتلفن سانترال اذان تل(کام لاین

     KXT360P4  یا KXT360P6       :  مدل   
(حداکثرتعداد پورتها در یک باکس : 4عدد(قابل توسعه در باکسهای بعدی
ولتاژورودی :100  الی 220 ولت
نوع تغذیه : سویچینگ
ابعاددستگاه : 280 *210*80 میلی متر
(PULSE-DTMF)  پشتیبانی از سیستم پالس وتن در شماره گیری داخلی مقصد
 (EXTERNAL)قابلیت نصب بصورت خارجی
(DAYMODE,NIGHTMODE)کلید برای تغییر حالت شب وروز
کدبند برای تعیین عدم ارتبا ط مستقیم با بعضی داخلیهای مرکز تلفن 
حداکثر زمان ضبط پیام : 358 ثانیه برای هرپورت(کانال) بطور مجزا  
حداکثرتعداد پیامها : 32 عدد
شماره گیری مخاطب با گرفتن یک عدد تک رقمی درداخل مرکزتلفن ازبیرون
حداکثرتعداد شمارهایی که توسط سیستم تک رقمی برای هرکانال می توان تعریف نمود:100 شماره 4 رقمی
       امکان شاخه بندی وایجاد منویهای صوتی مختلف وراهنمایی تلفن کننده جهت ارتباط با داخلی مورد نظر با گرفتن یک عدد تک رقمی دریک یا چندمرحله
تعداد منوها : 32منو
تعداد مراحل : بستگی به تعداد منوهای بکار رفته در هر مرحله دارد بعنوان مثال چنانچه در هر مرحله یک منو یا پیام صوتی استفاده شود تعداد مراحل به سي ودو مرحله يا لايه خواهد رسید
عدم نیازبه کامپیوتر
امکان برنامه ریزی دستگاه توسط تلفن معمولی در محل یا ازراه دور
امکان ضبط ویا تغییر پیام توسط مصرف کننده
(OGM,DTMF,FLASH,…)امکان تغییردرپارامترهای زمانی دستگاه
راهنمای گویا درحین برنامه ریزی واعلام خطا در ورود پارامترهای اشتباه
عدم نیاز به برق وباطری برای نگهداری برنامه ریزیها
امکان تغییردررمز عبوردستگاه توسط کاربر
     (ANNOUNCE ONLY)امکان فعال سازی حالت فقط جوابگویی
    امکان فعال سازی حالت پخش پیام اذان برای تلفن کننده در هنگام نمازتوسط اپراتور
      (امکان فعال سازی برقراری تماس یا برگشت ارتباط به اپراتور فقط ازطریق شماره گیر ی اپراتور توسط تلفن کننده (شماره تک رقمی
    


 مشخصات مهم و بارز دستگاه اپراتوراتوماتیک مرکزتلفن اذان تل 

امکان برنامه ریزی سامانه اپراتوراتوماتیک مرکزتلفن توسط یک گوشی معمولی
امکان برنامه ریزی سامانه اپراتورخودکار تلفن سانترال از راه دور 
     امکان تعویض پیام صوتی ورودی توسط کاربر
     امکان تعریف سیستم شماره گیری مقصد بصورت تن یا پالس 
رمزچهاررقمی وقابل تعویض برای ورود به برنامه ریزی
راهنمای گویا درمراحل مختلف استفاده کننده را جهت تغییرات مورد نیازدربرنامه یاری میکند
تغییرزمان فلش 
پاسخ تاخیری به خطوط وتغییر زمان آن 
تعیین تعداد ارقام در شماره گیری مقصد
تلفن کننده از طریق راهنمایی صوتی توسط منوی های مختلف وپیامهای مناسب وشاخه بندی شده میتواند بدون نیاز به دانستن شماره مقصد با ان ارتباط برقرار نماید 

: امکان دریافت شماره تک رقمی توسط دستگاه اپراتور گویای تلفن سانترال اذان تل 
این امکان را به تماس گیرنده میدهد تا با گرفتن یک شماره یک رقمی از طریق پیغام ضبط شده دردستگاه اپراتور راهنمایی شود و بدون نیاز به دانستن شماره مقصد با گرفتن شماره تک رقمی  به بخش مورد نظر هدایت گردد


: امکان تعریف شماره بنددردستگاه اپراتور گویای مرکزتلفن اذان تل 
تعریف عدم امکان برقراری ارتباط تلفن کننده با بعضی داخلیهااز طریق دستگاه اپراتور گویای مرکز تلفن ،چون در هر سازمان یا شرکتی ممکن است حالتی پیش ایدکه تلفن کننده نباید بطورمستقیم به یک یاچند داخلی دسترسی یابدلذاامکان تعریف شماره بند جهت عدم دسترسی مستقیم تماس گیرندگان با شماره های داخلی غیرمجاز در این سیستم وجوددارد. بطورمثال شماره های مدیران
امکان فعال نمودن دستگاه اپراتور درساعات غیراداری ویا اداری
حالت وصل خودکار به اپراتورانسانی قابل تغییر بوده ومیتواند بصورت دستی برنامه ریزی شودبگونه ای که فقط ازطریق شماره گیری تلفن کننده ارتباط به اپراتور وصل گردد
دستگاه اپراتور گویای اذان تل بر روی مراکز تلفن سانترال برندهای زیرنیز نصب گردیده است
مرکز تلفن سانترال رهیاب 
مرکز تلفن سانترال تلفن کار گستر
مرکز تلفن سانترال کارین
مرکز تلفن سانترال پایا سیستم
مرکز تلفن سانترال دیجیترون

دستگاه اپراتور اتوماتیک اذان تل در محلهای زیرنیز نصب گردیده است
اداره بهداشت خراسان رضوی - انتهای خیابان سنابادمشهد
اداره دارو ودرمان خراسان رضوی – بلوار خیام مشهد
اداره بهداشت مرکزی سبزوار
معاونت اموزشی علوم پزشکی سبزوار
معاونت دانشجویی علوم پزشکی سبزوار
بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ
شهرداری منطقه ده مشهد
آموزش وپرورش ناحیه 2 مشهد
دانشگاه استان قدس رضوی حرم
...
(DID)عملکرد دستگاه  اپراتوراتوماتيک يا اپراتور خودکارچيست

دستگاه اپراتورخودکارمرکزتلفن یا دستگاه اپراتوراتوماتیک تلفن سانترال سامانه ای است به منظور بهینه سازی سیستم های مخابراتی ،آسان سازی دسترسی به مخاطب وکاستن از ترافیک کاری اپراتور که همزمان با اپراتور انسانی یا درغیاب ان (بدون نیازبه کامپیوتر) برروی مرکزتلفن نصب شده وبه خطوط شهری جواب داده وبا اخذ شماره داخلی بصورت تن ازتلفن کننده وی را مستقیما به مخاطب مورد نظروصل مینماید. ودر صورتی که تلفن کننده شماره داخلی مخاطب رانداند ویا شماره ای را شماره گیری نکند سیستم انرا به اپراتور اصلی وصل خواهد نمود
 
اذان تل